TẬP ĐOÀN HOÀN CẦU

♦ Địa chỉ      : 201-203 CMT8, Phường 4, Quận 3  

♦ VP dự án  : 39 Nguyễn Văn Linh, Quận 7

♦ Mail           : hoancaugroup.net@gmail.com

♦ Điện thoại : 08 3832 9897

♦ Fax            : 08 3872 6813

♦ Hotline      :